English

Фонд гарантування проведе реструктуризацію проблемних кредитів у портфелях банків-банкрутів

Object Control

22.07.2019

567

ФГВФО утворив Комітет з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків і затвердив положення про нього. Відповідне рішення відомства від 18 квітня 2019 року № 963 було зареєстроване у Мін`юсті 21 травня.

Визначено, що комітет буде постійно діючим колегіальним органом ФГВФО, що здійснює діяльність у сфері управління майном (активами) неплатоспроможного банку, який виводиться з ринку Фондом, та/або банку, що ліквідується на підставі Закону «Про банки і банківську діяльність», включаючи передпродажну підготовку такого майна для подальшого продажу та продажу майна такого банку.

Метою діяльності Комітету є забезпечення організації заходів щодо управління майном (активами) одного або кількох банків, забезпечення його продажу за найвищою вартістю.
Головними завданнями Комітету є:
організацію процесу управління майном (активами) банків;
визначення строків і заходів передпродажної підготовки майна банків, а також способів, порядку та умов продажу такого майна;
визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають у сфері продажу майна (активів) банків тощо.

Виконавча дирекція Фонду своїм рішенням делегує Комітету всі або частину своїх повноважень з питань, визначених у затвердженому Положенні, та встановить їх обсяг.

Комітет відповідно до своїх повноважень прийматиме рішення щодо визначення оптимального способу/стратегії задоволення вимог банку як кредитора за правами вимоги (майновими правами), що випливають з кредитних та інших договорів банку; затвердження плану заходів претензійно-позовної роботи за окремим майном, стратегії врегулювання заборгованості за окремим майном (у тому числі шляхом позасудового, досудового та судового задоволення вимог банків); визначення оптимального способу задоволення вимог банку як кредитора шляхом вчинення / утримання від вчинення окремих дій, у тому числі з питань зміни способу такого задоволення, укладення мирової угоди в процесі ведення позовної роботи з майном тощо.

Комітет прийматиме рішення з визначення дій банку як кредитора в процедурах банкрутства боржників, у тому числі щодо стратегії подання кредиторських вимог, надання погодження ліквідатору оцінок вартості заставного майна та порядку його реалізації, інших питань, на які банк як кредитор надає згоду у процедурі банкрутства; проведення / відмови в проведенні реструктуризації кредитної заборгованості боржника банку.

Джерело: https://rb.gy/h93k13